over ons

We leven in superdiverse steden en toch wordt die realiteit niet altijd weerspiegeld in theater, film of op televisie. Er zijn heel wat jongeren met ambitie en talent voor acteren en theater maken, maar ze weten niet hoe ze eraan moeten beginnen. Niet alle jongeren hebben dezelfde startpositie. Daarom richten Sociaal Fonds Podiumkunsten, Koninklijk Conservatorium Antwerpen, deSingel, Toneelhuis, hetpaleis en Arenberg sinds september 2018 een vooropleiding in: de nieuwe spelers

We bieden een gratis vooropleiding theater op maat voor jongeren en willen met de nieuwe spelers deze jongeren voorbereiden op de toelatingsproeven van de verschillende theateropleidingen om door te groeien als professionele artiest in de podiumkunstensector.

 

de nieuwe spelers is gericht op getalenteerde jongeren van 16 tot 25 jaar uit Vlaanderen en Brussel die botsen op culturele, financiële of sociale drempels om de stap te zetten naar de podiumkunstensector. We willen hen kennis laten maken met alle aspecten van toneelspelen en mogelijkheden creëren, afgestemd op hun noden en vragen. We zetten in op een aanpak die ervoor zorgt dat de jongeren zichzelf kunnen zijn en groeien in een veilige omgeving. Het uiteindelijke doel is dat ze voldoende bagage krijgen om te gaan voor een toekomst als speler of maker.

de nieuwe spelers wil ook ​de bestaande theateropleidingen en podiumkunstenorganisaties bewust maken en mee veranderen in functie van een groeiende generatie met diverse achtergronden. ​We delen onze bevindingen met de betrokken theaterscholen en partners, zijn aanwezig in adviesraden en overlegplatformen om samen te werken aan concrete acties om ons doel te bereiken. De inbreng van de jongeren ligt hier mee aan de basis. 

Het is een werking die op lange termijn wil investeren in het talent van de jongeren, opdat ze hun eigen artistieke droom kunnen waarmaken en in de verdere toekomst een voorbeeld kunnen zijn voor anderen die dezelfde artistieke dromen trachten te realiseren.

De uiteindelijke ​ambitie van ​de nieuwe spelers​ is om een nieuwe generatie van kunstenaars in volle ontwikkeling te verbinden met de professionele podiumkunstensector, een gelijkwaardige doorstroming te creëren naar de theateropleidingen en naar die podiumkunstensector en de artistieke mogelijkheden, invloeden en meerwaarde van die generatie mee zichtbaar te maken. Op die manier bouwen we aan ​nieuwe perspectieven en creëren we ruimte voor de noodzakelijke representatie van gender- en culturele diversiteit in theater, film en op televisie.