historiek

Op 6 juni 2016 vond in de Antwerpse Monty Duo Dates plaats, een platform voor (nieuwe) ideeën om het (Antwerpse) kunstenveld te diversifiëren. Bij twee van de duo’s Els De Bodt (hetpaleis) & Jarrod Francisco (Likeminds, Amsterdam) en Aminata Demba (actrice) & Clara van den Broek (SKaGeN en Koninklijk Conservatorium Antwerpen) kwam de organisatie van een vooropleiding naar boven. Deze zou voor jongeren die, omwille van socio-culturele of socio-economische redenen, minder makkelijk toegang hebben tot de theateropleidingen, drempels kunnen verlagen om deel te nemen aan de toelatingsproeven en aansluiting te vinden bij deze opleidingen. 

Er was veel bijval voor dit idee en het werd verder uitgewerkt. Er werden partners gezocht die tegelijkertijd ook een financiële bijdrage deden om een projectcoördinator in dienst te kunnen nemen. De organisatoren zijn Sociaal Fonds Podiumkunsten (vertegenwoordigd door Maarten Bresseleers, coördinator), Koninklijk Conservatorium Antwerpen (Clara van den Broek, opleidingshoofd Drama
), deSingel (Fleur Devlieger, productie muziek en Summer School), Toneelhuis (Bart Meuleman, artistiek coach P.U.L.S.), hetpaleis (Els De Bodt, algemeen en artistiek directeur) en Arenberg (Mourad Bekkour, programmator).

 

Op 3 juli 2017 kwam de (tijdelijke) projectcoördinator, Abbie Boutkabout (schrijfster, podcast producer, scenarioschrijfster, publiekswerking en communicatie Zomer van Antwerpen) in dienst. Ze voerde eerst een vooronderzoek en bracht zowel het kunstenlandschap als het jeugdwerk (georganiseerd én niet-georganiseerd) in kaart. Zo peilde ze naar de haalbaarheid en het nut van een vooropleiding theater in Vlaanderen.

 

Al snel concludeerde ze dat de vooropleiding er moest komen. Er was vraag naar zowel vanuit de kunstensector, de theateropleidingen als van jongeren. Ze plaatste wel enkele kanttekeningen:

• de vooropleiding diende een duurzaam en structureel karakter te hebben;

• de vooropleiding diende gedragen te worden door zoveel mogelijk partners;

• de vooropleiding diende op twee sporen te werken: enerzijds op het spoor van de deelnemers. Voor hen nemen we best zoveel mogelijk drempels weg zodat ze hun talenten ten volle kunnen ontwikkelen; anderzijds is het aangewezen om ook te werken op het spoor van de theateropleidingen. Zij gaven allen zelf aan dat hun studentenbestand niet gediversifieerd is en dat zij daar verandering in willen zien. Een verandering die mogelijk is als een heldere zelfevaluatie plaatsvindt. 

 

Via Koninklijk Conservatorium Antwerpen werden er door AP Hogeschool middelen vrijgemaakt om gedurende 9 maanden professionele coaches te engageren. Er werd een vzw opgericht, de nieuwe spelers, met de afgevaardigden van elke partnerorganisatie. In april 2018 werd een website en brochure ontwikkeld, wat de start betekende voor de communicatiecampagne van de eerste editie van de nieuwe spelers, waarvan de eerste workshopdag plaatsvond op 8 september 2018.

 

In juni 2018 nam Cynthia Schenkels (The Constant Now, Straatrijk, fABULEUS, Caravan Productions, Let's Go Urban, SINCOLLECTIEF, artistieke en zakelijke leiding Liefhebber!) de fakkel over als coördinator.